A HOMILY DURING THE THANKSGIVING MASS OF FR. FELIX F. DELOS REYES JR., OP

22 July 2017, St. James the Apostle Parish Church, Plaridel, Bulacan
By Br. Clarence C. Marquez, OP

Ako po ay naging Maestro ni Pdr. Felix delos Reyes, OP, noong siya ay seminarista sa Kumbento ng Santo Domingo, taon 2008-2012.

At tulad kay Pdr. Art Vincent Pangan, “batchmates” po ang turingan namin ni Pdr. Felix. Kaya, “may sikreto akong sasabihin sa inyo, maraming nangyaring hindi nyo alam, ito‘y mga lihim itinagong kay tagal…“

Ano nga ba ang masasabi ko tungkol kay Pdr. Felix?

Ika nga ng sikat na awit, “DESPACITO…“ Slowly. Dahandahan. Softly. Tahimik. Sa tuwing kinakausap ko siya, marahan, tahimik, banayad, halos walang imik, mabagal po siya kung tumugon. Nakalimang tanong na po ako bago niya masasagot ang unang tanong. Para bagang dumaraan sa kumplikadong proceso ng pagiisip, ng pagninilay-nilay, ng pananalamin, ng paninimbang, ng pagsusuri at pagsusukat ng marapat na tugon, ng paghahanap sa lapat na salita para maipalabas ang tunay niyang sinasaloob.

DESPACITO. Ganoon din natin maituturing ang kuwento ng banal na babae natin para sa araw na ito, si Santa Maria Magdalena. Slowly. Softly.

Hindi si Maria Magdalena ang bida ng ebanghelyo, wala sa kanya ang mga katangiang inaasahan natin sa isang bida. Sa katunayan, si Maria Magdalena ay antihero/anti-heroine; hindi naman kontrabida, basta hindi lang bida, salungat sa mga inaakala nating bida.

Pero, Despacito. Slowly. Softly. Ang papel niya sa kuwento ay dahan-dahang lumago at lumawak. Madalas nga, kinakabit na natin sa kanya ang maraming tsismis na wala naman talagang kinalaman sa kanya. Si Maria Magdalena ay hindi ang kapatid ni Martha at Lazaro ng Betania. Tsismis lang yun. Hindi rin si Maria Magdalena ay makasalanang babaeng naghugas at nagpunas at nagpahid ng pabango sa ulo at paanan ng ating Panginoon. Tsismis lang yun. Hindi si Maria Magdalena ang babaeng nahuling nangangalunya, ang adulterang nais nilang batuhin at patayin. Tsismis lang yun.

Si Pdr. Felix, maraming maling akala rin tayo sa kanya. Tahimik daw si Pdr. Felix. Tsismis lang yun. Orihinal na pangarap niyang maging heavy metal rock star. Kung ang INGGO na magkakaroon ng reunion concert sa susunod na buwan ay nangangailangan ng gitarista o tagatambol, puede si Pdr. Felix. Hindi raw siya marunong humarap at makihalubilo sa mga tao. Tsismis lang yun. Sa katunayan, malambing po siya, cariñoso, at may lihim na harot. Kilala natin si Pdr. Felix dahil sa kanyang malaki at matipunong boses/tinig. Tsismis lang yun. Sa katunayan, soprano po siya; yung paminsan-minsang pagpiyok niya, yaon po ang tunay nyang boses.

Pero, ano nga ba ang totoo kay Pdr. Felix? Kay Maria Magdalena? Tulad nating lahat, sila ay naghahanap… naghahanap sa Panginoon… lumuluha, nananangis sa tila nawawalang Kristo… Christ-seeker.

At hindi lang yun. si Maria Magdalena na unang naghanap kay Kristo; pues, si Kristo mismo ang nakahanap at nakatagpo sa kanya. Bago pa man niya makilala, tinawag na siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangalan.

Ganoon din ang kuwento ng bokasyon ni Pdr. Felix at tayong lahat na tinawag. Sa paghahanap natin, tayo ang nahanap ng Diyos. Kahit despacito, slowly and softly… mahahanap din tayo, mahahanap din natin.

At pagkatapos mahanap, tulad ni Maria Magdalena, hangad natin ang mahawakan, mayapos, kumapit sa Panginoong ating nahanap at nakahanap sa atin.

Pero ang sagot Niya, Noli me Tangere. Bumitiw ka. Tama na ang hawak; tigil na ang kapit.

Hangad man natin na hawakan at kapitan si Pdr. Felix, lalong lalo na dito sa Plaridel, pero hayaan na natin… Let him go… Mayroon siyang misyon, ang ipahayag na si Kristo ay muling nabuhay.

Samahan natin siya sa panalangin; at sa pamimintakasi ni Santa Maria Magdalena at Santiago Apostol, nawa si Pdr. Felix ay maging mabuti, banal na pari… kahit despacito, slowly, softly, but surely… maging saksi, maging tagapaghayag sa Kristong muling nabuhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *